loader image

Următorii termeni și condiții se vor aplica tuturor rezervarilor, indiferent cum au fost efectuate (prin website-ul propriu, email, telefonic, agent de turism, sisteme sau motoare de rezervari).

TAXE, DEPOZIT SI PLATA

Tarifele oferite de Hotel Favorit  includ TVA (9 %) si exclud taxa de statiune, care se va achita la receptie. Lista de tarife/preturi pentru servicii aditionale, cum ar fi minibar si masaj, sunt disponibile la cerere si sunt afisate in camerele hotelului nostru cat si la receptia hotelului.

Metoda de plata depinde de alegerea tipului rezervarii, iar termenii de plata respectivi pot varia in functie de rezervare.

Oaspetele are posibilitatea de a plăti tariful pentru întregul sejur inainte de si/sau la sosirea la hotel(in functie de conditiile specificate in rezervarea efectuata), cat si pentru celelalte costuri sau cerinte solicitate hotelului in numerar sau cu card bancar, sau prin preautorizarea unui card bancar. Daca depozitul a fost deja platit pentru a garanta rezervarea, oaspetele va plati diferenta pana la suma totala de plata in momentul sosirii la hotel. Costurile actuale vor fi platite doar in moneda locala a hotelului (lei/ron), in acord cu procesul de rezervare.

Oaspetele are obligatia de a plati in concordanta cu tariful agreat pentru cazare cat si pentru extra serviciile agreate conform ofertarii, cel mai tarziu in ultima zi de sedere.

In situatia in care cardul de credit oferit de oaspete spre garantare nu are suficiente fonduri pentru acoperirea rezervarii, atunci rezervarea va fi considerata invalida si va fi anulata. Aceeasi situatie de anulare se aplica si in situatia in care oaspetele detine o carte de credit cu o data invalida de expirare sau care expira inainte de ziua de sosire in hotel.

Prin efectuarea rezervarii, oaspetele isi da acordul hotelului de a retrage suma de anulare a rezervarii din cardul de credit folosit pentru garantare, asa cum este mentionat mai sus.
Rezervarile trebuie sa fie garantate prin plata costurilor de cazare sau prin vouchere de calatorie (pentru rezervarile efectuate prin agentii de turism sau tour operatori). Plata poate fi facuta prin transfer bancar electronic (in contul bancar mentionat pe factura proforma) sau prin card de debit/credit sau carduri de vacanta, conform contractelor agreate de catre hotel.

In situatia in care oaspetele nu plateste sau nu poate prezenta un voucher de calatorie la momentul solicitat, hotelul poate trata rezervarea ca si cum a fost anulata fara alte atentionari.

ANULARI SI NEPREZENTARI

Anulările asupra oricărei rezervări trebuie efectuate în scris. Oaspetele este răspunzător pentru plata către hotel a taxei de anulare, suma care este descrisă de catre hotel în momentul rezervării.

Toate camerele care au fost confirmate ca rezervate vor fi păstrate pentru prima noapte a datei programate de sosire.

MODIFICARI ASUPRA REZERVARILOR

Modificarile survenite in urma oricaror rezervari trebuie efectuate in scris. Nici o modificare nu va fi garantata pana in momentul primirii in scris de catre hotel. Tarifele survenite in urma modificarilor pot varia, in functie de natura schimbarii, cat si de disponibilitatea in momentul modificarii aduse rezervarilor.

La adresa Str Iuliu Maniu nr 7, Venus, CT se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului www.hotelfavorit.ro, proprietatea VENUS HOLIDAY 2000 SA, cu sediul social în ROMÂNIA, CONSTANTA, statiunea Venus, str Iuliu Maniu nr 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr: J/13/1477/2000, Cod unic de înregistrare RO 13300158. Orice preluare a conținutului (integrala sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționata de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.
Informațiile oferite în cadrul prezentului website sunt în limba română sau/și în limba engleză(ww.hotelfavorit.ro), fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.
Folosirea site-ului www.hotelfavorit.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoarea.
Pentru folosirea în cele mai bune condiții site-ul, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
VENUS HOLIDAY 2000 SA își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea site-ului sunteți de acord că utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. VENUS HOLIDAY 2000 SA nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura care pot apărea, că urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).
Conținutul site-ului www.hotelfavorit.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor. Totuși, erorile nu sunt imposibile. De aceea, VENUS HOLIDAY 2000 SA  nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile, etc.
VENUS HOLIDAY 2000 SA nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.
Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță VENUS HOLIDAY 2000 SA nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.
Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

 1. PUBLICITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primita de la VENUS HOLIDAY 2000 SA, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.
De asemenea, VENUS HOLIDAY 2000 SA nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.
Citiți documentul politicii de confidențialitate.

 1. LEGĂTURI

Site-ul www.hotelfavorit.ro poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse.
VENUS HOLIDAY 2000 SA nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

 1. FRAUDĂ

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI  WWW.HOTELFAVORIT.RO SAU DE A AFECTA FUNCTIONAREA SERVERULUI CARE GAZDUIESTE SITE-ULWWW.HOTELFAVORIT.RO  VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA de FRAUDARE A SITE-ULUI și VA DECLANSA URMARIREA PENALA IMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către VENUS HOLIDAY 2000 SA numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
VENUS HOLIDAY 2000 SA  nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.
Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, VENUS HOLIDAY 2000 SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiații de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal:dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2.Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.
  8. Dreptul să va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugam să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: datepersonale@venusholiday.ro, ori la adresa poștală: ROMÂNIA, JUDEȚ CONSTANTA, str Iuliu Maniu nr 7, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE .

 1. LITIGII. LEGEA APLICABILĂ

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabila). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competența revine instanțelor de judecată romane, de pe raza sediului social al SC VENUS HOLIDAY 2000 SA nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute că urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).